DIEN LANH TAN PHU THINH

Tìm kiếm máy lạnh

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 11 Sản phẩm

Máy lạnh âm trần TOSHIBA RAV-420AS8-V/RAV-420USP-V

Máy lạnh âm trần TOSHIBA RAV-420AS8-V/RAV-420USP-V

(Model: RAV-420AS8-V/RAV-420USP-V)Giá: 33.000.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1

(Model: FHNQ42MV1/RNQ42MY1)Giá: 33.300.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1

(Model: FHNQ42MV1/RNQ42MY1)Giá: 33.300.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic S-40PU1H5(2018)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-40PU1H5(2018)

(Model: S-40PU1H5(2018))Giá: 34.700.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Panasonic D43DB4H

Máy lạnh áp trần Panasonic D43DB4H

(Model: Panasonic D43DB4H)Giá: 36.500.000 VNĐ
Máy lạnh Daikin Âm trần FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Máy lạnh Daikin Âm trần FCNQ42MV1/RNQ42MY1

(Model: FCNQ42MV1/RNQ42MY1)Giá: 39.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần GREE GKH42K3FI / GUHD42NM3FO

Máy lạnh âm trần GREE GKH42K3FI / GUHD42NM3FO

(Model: GREE GKH42K3FI / GUHD42NM3FO)Giá: 41.950.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-T43KB4H52

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-T43KB4H52

(Model: CU/CS-T43KB4H52)Giá: 48.300.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN

(Model: FDE125VG/FDC125VN)Giá: 53.300.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN

(Model: Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN)Giá: 53.300.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN

(Model: Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN)Giá: 53.300.000 VNĐ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline / Zalo 0931406599

Sản phẩm xem nhiều