DIEN LANH TAN PHU THINH

Tìm kiếm máy lạnh

Sumikura

máy lạnh âm trần,máy lạnh giấu trần,máy lạnh treo tường,máy lạnh tủ đứng,máy lạnh giá rẻ,cung cấp máy lạnh,lắp đặt máy lạnh,máy lạnh,sửa máy lạnh,máy lạnh daikin

Máy lạnh hãng "Sumikura"

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092-SK+

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092-SK+

(Model:  Sumikura APS/APO-092-SK)Giá: 4.700.000 VNĐ
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092-SK+

Máy lạnh Sumikura APS/APO-092-SK+

(Model: APS/APO-092-SK)Giá: 4.700.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 gas R410A

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 gas R410A

(Model: APS/APO-092 gas R410A)Giá: 5.200.000 VNĐ
Máy lạnh Sumikura  APS/APO-120-SK+

Máy lạnh Sumikura APS/APO-120-SK+

(Model: APS/APO-120-SK)Giá: 6.700.000 VNĐ
	Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120-SK

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120-SK

(Model: Sumikura APS/APO-120-SK)Giá: 6.700.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO–(H)092SK

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO–(H)092SK

(Model: Sumikura APS/APO-(H)092SK)Giá: 6.900.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 gas R410A

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 gas R410A

(Model:  APS/APO-120 gas R410A)Giá: 7.000.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO–(H)120SK

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO–(H)120SK

(Model: Sumikura APS/APO-(H)120SK)Giá: 8.900.000 VNĐ
Máy lạnh Sumikura  APS/APO-180-SK+

Máy lạnh Sumikura APS/APO-180-SK+

(Model: APS/APO-180-SK)Giá: 9.700.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180-SK+

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180-SK+

(Model: Sumikura APS/APO-180-SK)Giá: 9.700.000 VNĐ
May lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 gas R410A

May lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 gas R410A

(Model: APS/APO-180 gas R410A )Giá: 10.200.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240-SK

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240-SK

(Model: APS/APO -240-SK)Giá: 12.550.000 VNĐ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280

(Model: APL/APO-280)Giá: 24.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360

(Model: APL/APO-360)Giá: 27.400.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500

(Model: APL/APO-500)Giá: 32.300.000 VNĐ
 MÁY LẠNH áp trần SUMIKURA APL/APO-(H)500 CHÍNH HÃNG

MÁY LẠNH áp trần SUMIKURA APL/APO-(H)500 CHÍNH HÃNG

(Model: APL/APO-(H)500)Giá: 33.100.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600

(Model: APL/APO-600)Giá: 37.350.000 VNĐ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180

(Model: APC/APO-180)Giá: 17.900.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-240

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-240

(Model: APC/APO-240)Giá: 22.200.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280

(Model: APC/APO-280)Giá: 23.500.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280

(Model: APC/APO-280)Giá: 23.500.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360

(Model: APC/APO-360)Giá: 27.100.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-480

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-480

(Model: APC/APO-480)Giá: 33.800.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-500

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-500

(Model: APC/APO-500)Giá: 35.200.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-600

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-600

(Model: APC/APO-600)Giá: 37.100.000 VNĐ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-240

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-240

(Model: APF/APO-240)Giá: 18.700.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280

(Model: APF/APO-280)Giá: 21.100.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360

(Model: APF/APO-360)Giá: 26.300.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480

(Model: APF/APO-480)Giá: 29.600.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500

(Model: APF/APO-500)Giá: 31.000.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-960

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-960

(Model: Sumikura APF/APO-960)Giá: 67.000.000 VNĐ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline / Zalo 0931406599

Sản phẩm xem nhiều