DIEN LANH TAN PHU THINH

Tìm kiếm máy lạnh

Reetech

máy lạnh âm trần,máy lạnh giấu trần,máy lạnh treo tường,máy lạnh tủ đứng,máy lạnh giá rẻ,cung cấp máy lạnh,lắp đặt máy lạnh,máy lạnh,sửa máy lạnh,máy lạnh daikin

Máy lạnh hãng "Reetech"

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường REETECH RT09BF-A

Máy lạnh treo tường REETECH RT09BF-A

(Model: REETECH RT09BF-A)Giá: 5.000.000 VNĐ
Máy lạnh Reetech RT09-DD

Máy lạnh Reetech RT09-DD

(Model: Reetech RT/RC-09)Giá: 5.100.000 VNĐ
Máy lạnh Reetech RT12

Máy lạnh Reetech RT12

(Model: Reetech RT12 CD/DD)Giá: 6.250.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường REETECH RTV09

Máy lạnh treo tường REETECH RTV09

(Model: REETECH RTV09)Giá: 7.200.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Reetech RTV12

Máy lạnh treo tường Reetech RTV12

(Model: Reetech RTV12)Giá: 8.400.000 VNĐ
Máy lạnh Reetech RT18

Máy lạnh Reetech RT18

(Model: Reetech RT18 CD/DD)Giá: 8.700.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Reetech RTV18

Máy lạnh treo tường Reetech RTV18

(Model:  Reetech RTV18)Giá: 12.300.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường REETECH RT24

Máy lạnh treo tường REETECH RT24

(Model:  REETECH RT24)Giá: 12.400.000 VNĐ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần REETECH RU12(H)-BM/RC12(H)-BMU

Máy lạnh áp trần REETECH RU12(H)-BM/RC12(H)-BMU

(Model: REETECH RU12(H)-BM/RC12(H)-BMU)Giá: 13.800.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần REETECH RU18(H)-BM/RC18(H)-BMU

Máy lạnh áp trần REETECH RU18(H)-BM/RC18(H)-BMU

(Model: REETECH RU18(H)-BM/RC18(H)-BMU )Giá: 15.800.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần REETECH RU24(H)-BM/RC24(H)-BMU

Máy lạnh áp trần REETECH RU24(H)-BM/RC24(H)-BMU

(Model: REETECH RU24(H)-BM/RC24(H)-BMU)Giá: 18.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần REETECH RU-48BN2/RC48-BNA -3 pha

Máy lạnh áp trần REETECH RU-48BN2/RC48-BNA -3 pha

(Model: REETECH RU-48BN2/RC48-BNA -3 pha)Giá: 31.000.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần REETECH RU36(H)-BM/RC36(H)-BMU

Máy lạnh áp trần REETECH RU36(H)-BM/RC36(H)-BMU

(Model: REETECH RU36(H)-BM/RC36(H)-BMU)Giá: 34.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần REETECH RU-60BN2/RC-60BNA-3 pha

Máy lạnh áp trần REETECH RU-60BN2/RC-60BNA-3 pha

(Model: REETECH RU-60BN2/RC-60BNA-3 pha)Giá: 36.500.000 VNĐ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18

(Model: RGT18/RC18)Giá: 18.300.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24

Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24

(Model: RGT24/RC24)Giá: 21.800.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36

(Model: RGT36/RC36)Giá: 30.800.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48

Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48

(Model: RGT48/RC48)Giá: 33.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60

Máy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60

(Model: RGT60/RC60)Giá: 38.400.000 VNĐ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24

(Model: RF24)Giá: 19.400.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36

(Model: Reetech RF36)Giá: 25.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48

(Model: Reetech RF48)Giá: 29.000.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60

(Model:  Reetech RF60)Giá: 37.300.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF100/RC100

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF100/RC100

(Model:  Reetech RF100/RC100)Giá: 70.500.000 VNĐ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline / Zalo 0931406599

Sản phẩm xem nhiều