DIEN LANH TAN PHU THINH

Tìm kiếm máy lạnh

Panasonic

máy lạnh âm trần,máy lạnh giấu trần,máy lạnh treo tường,máy lạnh tủ đứng,máy lạnh giá rẻ,cung cấp máy lạnh,lắp đặt máy lạnh,máy lạnh,sửa máy lạnh,máy lạnh daikin

Máy lạnh hãng "Panasonic"

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Panasonic N9SKH-8 (Gas R32)

Máy lạnh treo tường Panasonic N9SKH-8 (Gas R32)

(Model:  Panasonic N9SKH-8 (Gas R32))Giá: 6.650.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Panasonic N12SKH-8 (Gas R32)

Máy lạnh treo tường Panasonic N12SKH-8 (Gas R32)

(Model: Panasonic N12SKH-8 (Gas R32))Giá: 8.600.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Panasonic PU9TKH-8 (2017)

Máy lạnh treo tường Panasonic PU9TKH-8 (2017)

(Model: Panasonic PU9TKH-8 (2017))Giá: 8.650.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Panasonic U9TKH-8

Máy lạnh treo tường Panasonic U9TKH-8

(Model: Panasonic U9TKH-8)Giá: 9.500.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Panasonic VU9SKH-8

Máy lạnh treo tường Panasonic VU9SKH-8

(Model: Panasonic CU/CS VU9SKH-8)Giá: 10.200.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Panasonic PU12TKH-8 (2017)

Máy lạnh treo tường Panasonic PU12TKH-8 (2017)

(Model: Panasonic PU12TKH-8 (2017))Giá: 10.700.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Panasonic U12TKH-8

Máy lạnh treo tường Panasonic U12TKH-8

(Model:  Panasonic U12TKH-8)Giá: 11.500.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Panasonic VU12SKH-8

Máy lạnh treo tường Panasonic VU12SKH-8

(Model: Panasonic CU/CS VU12SKH-8)Giá: 12.600.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Panasonic N18TKH-8 (Gas R32)

Máy lạnh treo tường Panasonic N18TKH-8 (Gas R32)

(Model: Panasonic N18TKH-8 (Gas R32))Giá: 14.400.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Panasonic PU18TKH-8 (2017)

Máy lạnh treo tường Panasonic PU18TKH-8 (2017)

(Model: Panasonic PU18TKH-8 (2017))Giá: 16.900.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Panasonic U18TKH-8

Máy lạnh treo tường Panasonic U18TKH-8

(Model:  Panasonic U18TKH-8)Giá: 18.700.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Panasonic N24TKH-8 (Gas R32)

Máy lạnh treo tường Panasonic N24TKH-8 (Gas R32)

(Model:  Panasonic N24TKH-8 (Gas R32))Giá: 20.400.000 VNĐ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần PANASONIC D24DTH5

Máy lạnh áp trần PANASONIC D24DTH5

(Model: PANASONIC D24DTH5)Giá: 24.100.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5

Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5

(Model: Panasonic D34DTH5)Giá: 33.000.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Panasonic D43DB4H

Máy lạnh áp trần Panasonic D43DB4H

(Model: Panasonic D43DB4H)Giá: 36.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5

Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5

(Model: Panasonic D28DTH5)Giá: 39.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5

Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5

(Model: Panasonic D50DTH5)Giá: 41.000.000 VNĐ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh Âm Trần Panasonic CU/CS-PC18DB4H

Máy lạnh Âm Trần Panasonic CU/CS-PC18DB4H

(Model:  CU/CS-PC18DB4H)Giá: 19.100.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS - PC24DB4H

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS - PC24DB4H

(Model: CU/CS - PC24DB4H)Giá: 22.600.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic S-22PU1H5(2018)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-22PU1H5(2018)

(Model: S-22PU1H5(2018))Giá: 25.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5(2018)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5(2018)

(Model: S-25PU1H5(2018))Giá: 26.700.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D28DB4H5

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D28DB4H5

(Model: CU/CS-D28DB4H5)Giá: 29.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5(2018)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5(2018)

(Model: S-28PU1H5(2018))Giá: 31.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-T19KB4H52

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-T19KB4H52

(Model: CU/CS-T19KB4H52)Giá: 31.300.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D34DB4H5

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D34DB4H5

(Model: CU/CS-D34DB4H5)Giá: 33.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D43DB4H8

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D43DB4H8

(Model: CU/CS-D43DB4H8)Giá: 34.600.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic S-40PU1H5(2018)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-40PU1H5(2018)

(Model: S-40PU1H5(2018))Giá: 34.700.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-T24KB4H52

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-T24KB4H52

(Model: CU/CS-T24KB4H52)Giá: 36.300.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D50DB4H5

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D50DB4H5

(Model:  CU/CS-D50DB4H5)Giá: 39.500.000 VNĐ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C18FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C18FFH

(Model: CU/CS- C18FFH)Giá: 19.400.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C018FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic C018FFH

(Model: C18FFH)Giá: 20.100.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C028FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic C028FFH

(Model: C28FFH)Giá: 28.500.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C28FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C28FFH

(Model: CU/CS- C28FFH)Giá: 28.500.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ

(Model:  CU/CS-E28NFQ)Giá: 34.700.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C45FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C45FFH

(Model: CU/CS- C45FFH)Giá: 37.500.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C045FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic C045FFH

(Model: C45FFH)Giá: 37.900.000 VNĐ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline / Zalo 0931406599

Sản phẩm xem nhiều