DIEN LANH TAN PHU THINH

Tìm kiếm máy lạnh

Mitsubishi Heavy

máy lạnh âm trần,máy lạnh giấu trần,máy lạnh treo tường,máy lạnh tủ đứng,máy lạnh giá rẻ,cung cấp máy lạnh,lắp đặt máy lạnh,máy lạnh,sửa máy lạnh,máy lạnh daikin

Máy lạnh hãng "Mitsubishi Heavy"

Máy lạnh giấu trần

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5

(Model: FDUM71CR-S5)Giá: 29.000.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5

(Model: FDUM100CR-S5)Giá: 36.000.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5

(Model: FDUM125CR-S5)Giá: 40.000.000 VNĐ

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường MITSUBISHI HEAVY SRK09CTR-S5

Máy lạnh treo tường MITSUBISHI HEAVY SRK09CTR-S5

(Model: SRK09CTR-S5)Giá: 6.400.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5

(Model:  SRK10YN-S5)Giá: 8.000.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5

(Model: SRK10YN-S5)Giá: 8.000.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YT-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YT-S5

(Model: SRK10YT-S5)Giá: 8.200.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5

(Model:  SRK12CT-S5)Giá: 8.700.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YT-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YT-S5

(Model: SRK13YT-S5)Giá: 10.250.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YN-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YN-S5

(Model: SRK13YN-S5)Giá: 10.300.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường  Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5

(Model: SRK18CS-S5)Giá: 13.100.000 VNĐ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG

(Model: FDE50VG)Giá: 30.100.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG/FDC71VNP

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG/FDC71VNP

(Model: FDE71VG/FDC71VNP)Giá: 32.700.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG/FDC90VNP

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG/FDC90VNP

(Model: FDE100VG/FDC90VNP)Giá: 39.100.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG/FDC100VNP

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG/FDC100VNP

(Model: FDE100VG/FDC100VNP)Giá: 42.900.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN

(Model: Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN)Giá: 53.300.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN

(Model: Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN)Giá: 53.300.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG/FDC140VN

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG/FDC140VN

(Model: FDE140VG/FDC140VN)Giá: 65.800.000 VNĐ

Máy lạnh âm trần

MÁY LẠNH ÂM TRẦN FDT50CR-S5

MÁY LẠNH ÂM TRẦN FDT50CR-S5

(Model: FDT50CR-S5)Giá: 22.500.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN FDT71CR-S5

MÁY LẠNH ÂM TRẦN FDT71CR-S5

(Model: FDT71CR-S5)Giá: 28.500.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT50VF/SRC50ZMX-S (2018)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT50VF/SRC50ZMX-S (2018)

(Model: FDT50VF/SRC50ZMX-S (2018))Giá: 31.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT60VF/SRC60ZMX-S

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT60VF/SRC60ZMX-S

(Model: FDT60VF/SRC60ZMX-S)Giá: 32.200.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN FDT100CR-S5

MÁY LẠNH ÂM TRẦN FDT100CR-S5

(Model: FDT100CR-S5)Giá: 36.900.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN FDT125CR-S5

MÁY LẠNH ÂM TRẦN FDT125CR-S5

(Model: FDT125CR-S5)Giá: 40.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT71VF1/FDC71VNX

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT71VF1/FDC71VNX

(Model: FDT71VF1/FDC71VNX)Giá: 40.200.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT100VF1/FDC100VNX

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT100VF1/FDC100VNX

(Model: FDT100VF1/FDC100VNX)Giá: 42.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT125VF1/FDC125VNX

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT125VF1/FDC125VNX

(Model: FDT125VF1/FDC125VNX)Giá: 57.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT140VF1/FDC140VNX

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT140VF1/FDC140VNX

(Model: FDT140VF1/FDC140VNX)Giá: 60.000.000 VNĐ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-2801

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-2801

(Model: Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-2801)Giá: 20.000.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-5001

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-5001

(Model: Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-5001)Giá: 28.300.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng mitsubishi heavy FDF125CR-S5

Máy lạnh tủ đứng mitsubishi heavy FDF125CR-S5

(Model: mitsubishi heavy FDF125CR-S5)Giá: 38.000.000 VNĐ

Máy lạnh MULTI

Hệ thống VRV

Máy lạnh trung tâm VRF Mitsubishi Heavy - Gas R410A

Máy lạnh trung tâm VRF Mitsubishi Heavy - Gas R410A

(Model: FDCH560CKXE6G )Giá: 221.000.000 VNĐ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline / Zalo 0931406599

Sản phẩm xem nhiều