DIEN LANH TAN PHU THINH

Tìm kiếm máy lạnh

Daikin

máy lạnh âm trần,máy lạnh giấu trần,máy lạnh treo tường,máy lạnh tủ đứng,máy lạnh giá rẻ,cung cấp máy lạnh,lắp đặt máy lạnh,máy lạnh,sửa máy lạnh,máy lạnh daikin

Máy lạnh hãng "Daikin"

Máy lạnh giấu trần

Máy lạnh giấu trần nối ống gió FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V

Máy lạnh giấu trần nối ống gió FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V

(Model: FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V)Giá: 11.000.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần FDBRN35DXV1V/RNV35BV1V

Máy lạnh giấu trần FDBRN35DXV1V/RNV35BV1V

(Model: FDBRN35DXV1V/RNV35BV1V)Giá: 13.700.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V

Máy lạnh giấu trần FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V

(Model: FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V)Giá: 13.700.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V

Máy lạnh giấu trần FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V

(Model: FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V)Giá: 16.000.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần nối ống gió FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V

Máy lạnh giấu trần nối ống gió FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V

(Model: FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V)Giá: 16.600.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V

Máy lạnh giấu trần FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V

(Model: FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V)Giá: 19.700.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần nối ống gió FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V

Máy lạnh giấu trần nối ống gió FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V

(Model: FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V)Giá: 20.700.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần nối ống gió FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V

Máy lạnh giấu trần nối ống gió FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V

(Model: FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V)Giá: 22.400.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1

(Model: FDBNQ21MV1)Giá: 23.900.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V

Máy lạnh giấu trần FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V

(Model: FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V)Giá: 23.900.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần FDBNQ24MV1/RNQ24MV1V

Máy lạnh giấu trần FDBNQ24MV1/RNQ24MV1V

(Model: FDBNQ24MV1/RNQ24MV1V)Giá: 26.000.000 VNĐ
Máy lạnh giấu trần nối ống gió FBQ50EVE/RZR50MVMV

Máy lạnh giấu trần nối ống gió FBQ50EVE/RZR50MVMV

(Model: FBQ50EVE/RZR50MVMV+BRC1E62)Giá: 26.500.000 VNĐ

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTV25BXV1V

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTV25BXV1V

(Model: FTV25BXV1V)Giá: 7.200.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường DAIKIN FTF25UV1V (2020)

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTF25UV1V (2020)

(Model:  DAIKIN FTF25UV1V (2020))Giá: 7.200.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường DAIKIN FTC25NV1V

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTC25NV1V

(Model: DAIKIN FTC25NV1V (Mới-Gas R32))Giá: 7.300.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường DAIKIN FTKQ25SAVMV (2018)

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTKQ25SAVMV (2018)

(Model: Daikin FTKQ25SAVMV (2018))Giá: 8.450.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường  DAIKIN FTC35NV1V

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTC35NV1V

(Model:  DAIKIN FTC35NV1V (Gas R32))Giá: 9.300.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường  DAIKIN FTC35NV1V

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTC35NV1V

(Model:  DAIKIN FTC35NV1V (Gas R32))Giá: 9.300.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25TVMV (2018)

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25TVMV (2018)

(Model: Daikin FTKC25TVMV (2018))Giá: 9.300.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Daikin FTKQ35SAVMV (2018)

Máy lạnh treo tường Daikin FTKQ35SAVMV (2018)

(Model: Daikin FTKQ35SAVMV (2018))Giá: 10.450.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35TVMV (2018)

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35TVMV (2018)

(Model: Daikin FTKC35TVMV (2018))Giá: 11.300.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS35GVMV R410A

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS35GVMV R410A

(Model: Daikin FTKS35GVMV R410A)Giá: 12.900.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường DAIKIN FTC50NV1V

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTC50NV1V

(Model:  DAIKIN FTC50NV1V (Gas R32))Giá: 14.350.000 VNĐ
Máy lạnh treo tường Daikin FTKQ50SVMV (2018)

Máy lạnh treo tường Daikin FTKQ50SVMV (2018)

(Model: Daikin FTKQ50SVMV (2018))Giá: 17.300.000 VNĐ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

(Model: FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V)Giá: 15.300.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

(Model: FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V)Giá: 19.100.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

(Model: FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V)Giá: 23.100.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV/RZF50CV2V

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV/RZF50CV2V

(Model: FHA50BVMV/RZF50CV2V)Giá: 25.330.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV

(Model: FHQ50DAVMA/RZR50MVMV)Giá: 25.350.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

(Model: FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V)Giá: 26.300.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

(Model: FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V)Giá: 26.300.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

(Model: FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V)Giá: 27.100.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

(Model: FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V)Giá: 30.000.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV

(Model: FHQ60DAVMA/RZR60MVMV)Giá: 31.600.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV/RZF60CV2V

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV/RZF60CV2V

(Model: FHA60BVMV/RZF60CV2V)Giá: 31.800.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV

(Model: FHQ71DAVMA/RZR71MVMV)Giá: 32.650.000 VNĐ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh Daikin Âm trần FCNQ13MV1/RNQ13MV1

Máy lạnh Daikin Âm trần FCNQ13MV1/RNQ13MV1

(Model: FCNQ13MV1/RNQ13MV1)Giá: 18.300.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V

Máy lạnh âm trần daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V

(Model: FCRN50FXV1V/RNV50BV1V)Giá: 19.500.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic S-18PU1H5(2018)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-18PU1H5(2018)

(Model:  S-18PU1H5(2018))Giá: 22.700.000 VNĐ
Máy lạnh Daikin Âm trần FCNQ18MV1/RNQ18MV19

Máy lạnh Daikin Âm trần FCNQ18MV1/RNQ18MV19

(Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV19)Giá: 22.800.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V

Máy lạnh âm trần daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V

(Model: FCRN60FXV1V/RNV60BV1V)Giá: 25.600.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V

Máy lạnh âm trần daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V

(Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V)Giá: 26.700.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

(Model: FCQ50KAVEA/RZR50MVMV)Giá: 27.100.000 VNĐ
Máy lạnh Âm trần FCF50CVM/RZF50CV2V

Máy lạnh Âm trần FCF50CVM/RZF50CV2V

(Model: FCF50CVM/RZF50CV2V)Giá: 27.100.000 VNĐ
Máy lạnh Daikin Âm trần FCNQ21MV1/RNQ21MV19

Máy lạnh Daikin Âm trần FCNQ21MV1/RNQ21MV19

(Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV19)Giá: 27.400.000 VNĐ
Máy lạnh Daikin Âm trần FCNQ26MV1/RNQ26MV19

Máy lạnh Daikin Âm trần FCNQ26MV1/RNQ26MV19

(Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV19)Giá: 30.200.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V

Máy lạnh âm trần daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V

(Model: FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V)Giá: 30.400.000 VNĐ
Máy lạnh Daikin Âm trần FCNQ30MV1/RNQ30MV1

Máy lạnh Daikin Âm trần FCNQ30MV1/RNQ30MV1

(Model: FCNQ30MV1/RNQ30MV1)Giá: 31.200.000 VNĐ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1(2018)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1(2018)

(Model:  FVRN71BXV1(2018))Giá: 27.800.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1

(Model: FVRN71AXV1)Giá: 28.600.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1(2018)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1(2018)

(Model: FVRN100BXV1(2018))Giá: 32.500.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1

(Model:  FVRN100AXV1)Giá: 33.800.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1(2018)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1(2018)

(Model: FVRN125BXV1(2018))Giá: 36.200.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1

(Model: FVRN125AXV1)Giá: 38.500.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Daikin Inverter FVQ71CVEB

Máy lạnh tủ đứng Daikin Inverter FVQ71CVEB

(Model: FVQ71CVEB)Giá: 42.700.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1(2018)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1(2018)

(Model: FVRN140BXV1(2018))Giá: 44.700.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1

(Model: FVRN140AXV1)Giá: 47.700.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Daikin Inverter FVQ100CVEB

Máy lạnh tủ đứng Daikin Inverter FVQ100CVEB

(Model: FVQ100CVEB)Giá: 50.400.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1(2018)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1(2018)

(Model: FVRN160BXV1(2018))Giá: 51.500.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB

(Model: FVQ125CVEB)Giá: 56.700.000 VNĐ

Máy lạnh MULTI

Remote có dây âm trần Multi Daikin BRC1C61

Remote có dây âm trần Multi Daikin BRC1C61

(Model: BRC1C61)Giá: 850.000 VNĐ
Remote không dây âm trần Multi Daikin BRC7E531W86

Remote không dây âm trần Multi Daikin BRC7E531W86

(Model: BRC7E531W86)Giá: 2.000.000 VNĐ
Mặt nạ âm trần Multi Daikin BYFQ60B3W1

Mặt nạ âm trần Multi Daikin BYFQ60B3W1

(Model: BYFQ60B3W1)Giá: 4.100.000 VNĐ
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM

Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM

(Model:  FTKS25DVM)Giá: 4.100.000 VNĐ
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM25RVMV

Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM25RVMV

(Model: CTKM25RVMV)Giá: 4.200.000 VNĐ
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM

Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM

(Model: FTKS35DVM)Giá: 4.400.000 VNĐ
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM35RVMV

Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM35RVMV

(Model: CTKM35RVMV)Giá: 4.500.000 VNĐ
Dàn lạnh treo tường multi Daikin FTKS50FVM

Dàn lạnh treo tường multi Daikin FTKS50FVM

(Model: FTKS50FVM)Giá: 6.900.000 VNĐ
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM50RVMV

Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM50RVMV

(Model:  CTKM50RVMV)Giá: 6.950.000 VNĐ
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin CDXM35RVMV

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin CDXM35RVMV

(Model: CDXM35RVMV)Giá: 8.250.000 VNĐ
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25EAVMB

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25EAVMB

(Model: FDKS25EAVMB)Giá: 8.300.000 VNĐ
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM

Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM

(Model: FTKS60FVM)Giá: 8.550.000 VNĐ

Hệ thống VRV

Máy lạnh trung tâm VRV IV - Gas R410A

Máy lạnh trung tâm VRV IV - Gas R410A

(Model:  VRV IV)Giá: Call

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline / Zalo 0931406599

Sản phẩm xem nhiều